รายชื่อร้านอาหารในจังหวัดสุพรรณบุรี

Go down

รายชื่อร้านอาหารในจังหวัดสุพรรณบุรี

ตั้งหัวข้อ  Admin on Sat Apr 03, 2010 11:23 am

รายชื่อร้านอาหารในจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ผมคัดลอกมาจากเว็บไซต์ www.suphanburi.go.th เว็บไซต์แนะนำข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดสุพรรณบุรี สำหรับพี่น้องชาวสุพรรณฯ และนักท่องเที่ยว นักชิมทั้งหลายครับ

อำเภอเมือง - กุ๊กโอชา ประเภทของร้านอาหาร : ไทย (เชิงสะพานไผ่ขวาง) ถ.ไผ่ขวาง-ลาดตาล ต.ไผ่ขวาง โทรศัพท์ : 0 3541 2387, 0 1856 6048
- ข้าวต้มน้องปู ประเภทของร้านอาหาร : อาหารตามสั่ง 28 ถ.หมื่นหาญ ต.ท่าพี่เลี้ยง โทรศัพท์ : 0 3550 2971, 0 3551 1203
- ขุนไกรไนท์ซีฟู๊ด ประเภทของร้านอาหาร : ไทย อ.เมือง
- ครัว เอส เอ็ม ประเภทของร้านอาหาร : อาหารตามสั่ง 168 หมู่ 4 ถ.สุพรรณ-ท่าระหัด ต.ท่าระหัด โทรศัพท์ : 0 3550 2932
- ครัวนฤมล ประเภทของร้านอาหาร : อาหารตามสั่ง (อยู่อาคารเดียวกับเอกชัย สาลี่สุพรรณ) 222/2 ถ.สุพรรณบุรี-บางบัวทอง ต.ท่าระหัด โทรศัพท์ : 0 3541 2426
- ท่าจีน ประเภทของร้านอาหาร : ไทย 32 ถ.นางพิม ต.ท่าพี่เลี้ยง โทรศัพท์ : 0 3552 5538, 0 1639 5137
- นพรัตน์ ภัตตาคาร ประเภทของร้านอาหาร : จีน (ใกล้วัดปราสาททอง) 334 ถ.หมื่นหาญ ต.ท่าพี่เลี้ยง โทรศัพท์ : 0 3550 2690, 0 3551 1708
- บัวเงิน ประเภทของร้านอาหาร : ไทย 359/2 ถ.ไผ่ขวาง-ลาดตาล โทรศัพท์ : 0 3552 3816
- ใบเงิน ประเภทของร้านอาหาร : บริการอาหาร ไทย จีน ฝรั่ง (บริเวณลานจอดรถนาซ่ามอลล์) 74/39-40 ถ.เณรแก้ว ต.ท่าพี่เลี้ยง โทรศัพท์ : 0 3550 0599-600
- พชร ประเภทของร้านอาหาร : ไทย (ในโรงแรม พชร) ถ. นางสร้อยฟ้า ต.ท่าพี่เลี้ยง โทรศัพท์ : 0 3552 1007
- เรือนไทย ประเภทของร้านอาหาร : ไทย 21 ถ.นางเทพทอง ต.ท่าพี่เลี้ยง โทรศัพท์ : 0 3552 1582, 0 3554 6644
- เรือนแพครัวสุพรรณ ประเภทของร้านอาหาร : ไทย 99 หมู่ 3 ถ.โพธิ์พระยา-สุพรรณ ต.สนามชัย โทรสาร 0 3552 3057 โทรศัพท์ : 0 3552 4209,0 1941 9716
- สวนอาหารไผ่ขวาง ประเภทของร้านอาหาร : ไทย 167 หมู่ 2 ถ.ไผ่ขวาง-ป่าโมก ต.ไผ่ขวาง โทรศัพท์ : 0 3552 3014-5, 0 3541 2605
- เอมโอช ประเภทของร้านอาหาร : ไทย ถ.อาชาสีหมอก ต.รั้วใหญ่ โทรศัพท์ : 0 3554 3352

อำเภอบางปลาม้า
- ก๋วยเตี๋ยวนายเท้า ประเภทของร้านอาหาร : ก๋วยเตี๋ยวหมู 88/1 ถ.บางบัวทอง-สุพรรณบุรี กม.ที่ 82-83 โทรศัพท์ : 0 3558 6091
- กุ่ยหมง ประเภทของร้านอาหาร : ไทย (ข้างที่ว่าการ อ. บางปลาม้า) 328/5 ต.โคกคราม โทรศัพท์ : 0 3558 7256, 0 9515 1302
- ครัวตายม ประเภทของร้านอาหาร : อีสาน (บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ) 16/2 หมู่ 3 ต.เดิมบาง โทรศัพท์ : 0 3543 9194
- ท่าจีน ประเภทของร้านอาหาร : ไทย 32 ถ.นางพิม ต.ท่าพี่เลี้ยง โทรศัพท์ : 0 3552 5538,0 1639 5137
- ใบเงิน ประเภทของร้านอาหาร : ไทย ถ.สุพรรณบุรี-บางบัวทอง กม.ที่ 81 (บริการอาหารไทย จีน ฝรั่ง) โทรศัพท์ : 0 3558 7153
- แม่บ๊วย ประเภทของร้านอาหาร : ไทย (ตรงข้ามที่ว่าการ) 279 หมู่ 5 ต.โคกคราม โทรศัพท์ : 0 3558 6416

อำเภอบางปลาม้า
- ริมคลองเฮาส์ ประเภทของร้านอาหาร : อาหารตามสั่ง 29 หมู่ 2 ถ.มะขามล้มเก้าห้อง ต.บางปลาม้า โทรศัพท์ : 0 3558 7141
- ลิ้มไฮ้จั้วะ ประเภทของร้านอาหาร : ไทย 148/2 ตลาดเก้าห้อง โทรศัพท์ : 0 3558 7119,0 1941 6679
- สาลีวิว ประเภทของร้านอาหาร : ไทย จำพวกปลา,กุ้ง 83/1 ถ.สุพรรณบุรี-บางบัวทอง กม.ที่ 74 ต.สาลี โทรศัพท์ : 0 3558 7119,0 1941 6679

อำเภอศรีประจันต์
- ทองประศรี ประเภทของร้านอาหาร : ไทย (ในโรงแรมวังยาง ริเวอร์ พาร์ค รีสอร์ท) ต.วังยาง โทรศัพท์ : 0 3554 8870-1
- เรือนแพป้าสร้อย ประเภทของร้านอาหาร : ไทย (ริมแม่น้ำหน้าที่ว่าการ อ.ศรีประจันต์) 179 หมู่ 3 ต.ศรีประจันต์ โทรศัพท์ : 0 3558 1113 อำเภอดอนเจดีย์
- เพ็ญจันทร์ ประเภทของร้านอาหาร : ไทย 1277 หมู่ 5 ต.ดอนเจดีย์ โทรศัพท์ : 0 3559 1386

อำเภออู่ทอง
- ก๋วยเตี๋ยวโกเด้ง ประเภทของร้านอาหาร : ไทย 1308 ถ.อู่ทอง-ด่านช้าง ต.อู่ทอง โทรศัพท์ : 0 9548 9762 ก๋วยเตี๋ยวหมูผู้ใหญ่ลี ประเภทของร้านอาหาร : ไทย 88 หมู่ที่ 10 ถ.กาญจนบุรี-อู่ทอง ต.จรเข้สามพัน โทรศัพท์ : 0 3556 5388
- ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารแผงลอย อู่ทอง ประเภทของร้านอาหาร : ไทย 22 หมู่ที่ 6 ถ.ท้าวอู่ทอง-ด่านช้าง ต.อู่ทอง โทรศัพท์ : 0 3555 1601
- บ้านริมน้ำ ประเภทของร้านอาหาร : ไทย 1297 หมู่ 6 ต.อู่ทอง โทรศัพท์ : 0 3556 5533
- สวนอาหาร ก ไทยเดิมพัฒนา ประเภทของร้านอาหาร : ไทย 254 หมู่ที่1 ต.ดอนคา โทรศัพท์ : 0 3542 1467,0 9916 9714

อำเภอสามชุก
- เจ๊เน้ย ประเภทของร้านอาหาร : ไทย (อยู่ตรงข้ามโรงพักสามชุก) ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.สามชุก โทรศัพท์ : 0 3550 4273
- ดำ ประเภทของร้านอาหาร : ทั่วไป (สี่แยกตลาดสามชุก) 941 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.สามชุก โทรศัพท์ : 0 3557 1768

อำเภอเดิมบางนางบวช
- จินดา ประเภทของร้านอาหาร : ไทย ริมถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อ.เดิมบางนางบวช โทรศัพท์ : 0 3557 8237,0 3557 8428
- ฉวากคิดเช่นแอนด์คาราโอเกะ ประเภทของร้านอาหาร : ไทย 72/3หมู่ที่3 ต.เดิมบาง โทรศัพท์ : 0 3557 8237,0 3557 8428
- บูลเลมอน ประเภทของร้านอาหาร : ไทย ตรงข้ามสวนสัตว์บึงฉวาก โทรศัพท์ : 0 1927 5487
- ร้านค้าชุมชน อบต.เดิมบาง ประเภทของร้านอาหาร : ร้านค้า บริเวณหน้าสวนสัตว์บึงฉวาก โทรศัพท์ : 0 3551 5431
- ลายไม้ ประเภทของร้านอาหาร : ไทย 10 หมู่ที่ 9 ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช ตรงข้ามอุทยานผักพื้นบ้านฯ โทรศัพท์ : 0 1795 2282

อำเภอสองพี่น้อง
- นรินทรา ประเภทของร้านอาหาร : ไทย 92 ถ.บางลี่-หนองวันเปลียง ต.สองพี่น้อง โทรศัพท์ : 0 3553 1067
- บ้านดอน ประเภทของร้านอาหาร : อาหารตามสั่ง 54 ถ.โพธิ์อ้น-หวายสอ ต.สองพี่น้อง โทรศัพท์ : 0 3553 1888

อำเภอสองพี่น้อง
- บ้านดอน ประเภทของร้านอาหาร : ไทย 57 ถ.โพธิ์อ้น-หวายสอ อ.สองพี่น้อง โทรศัพท์ : 0 3553 1888
- แพกระแต ประเภทของร้านอาหาร : ไทย 57 บ.ไผ่หมู่ ต.บางลี่ อ.สองพี่น้อง โทรศัพท์ : 0 3553 1317

อำเภอด่านช้าง
- ด่านช้างแคมป์ปิ้งเฮาส์ ประเภทของร้านอาหาร : อาหารตามสั่ง (ตรงข้ามวิทยาลัยเกษตรและเทคโลโลยีสุพรรณบุรี) 296/1 หมู่ที่1 ต.ด่านช้าง โทรศัพท์ : 0 3559 5647,0 1736 6311,0 1736 6322,0
- ปลาบู่โภชนา ประเภทของร้านอาหาร : อาหารตามสั่ง 49 ถ.หน้าโรงเรียนบรรหาร 3 ต.หนองมะค่าโมง โทรศัพท์ : 0 3559 5231
- ปลาบู่โภชนา 2 ประเภทของร้านอาหาร : อาหารตามสั่ง 913/3-4 ถ.อู่ทอง-บ้านไร่ ต.หนองมะค่าโมง โทรศัพท์ : 0 3559 5451
- แพกระเสียว ประเภทของร้านอาหาร : ไทย ริมอ่างเก็บน้ำกระเสียว ต.ด่านช้าง โทรศัพท์ : 0 6076 2375

* ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซท์ www.suphanburi.go.th

Admin
Admin

จำนวนข้อความ : 74
Join date : 03/04/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว http://suphanburi.forumth.com

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ